مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 17.87

دانش تخصصی

 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب
 • تکنیکال مقدماتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شریف
 • دوره تحلیل بنیادی بانکداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب
 • تکنیکال مقدماتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه شریف
 • دوره تحلیل بنیادی بانکداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com