مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مدیریت ساخت /دانشگاه ازاد
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت آپتوس یران
  مهندسی عمران معماری/ مهندس اجرایی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  هنر فن توسعه مازند(مهندسی هفتم)
  مهندسی عمران معماری/ بازرس جوش
 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  لت پوش سرای اریا(لترا)
  مهندسی عمران معماری/ بازرس فنی

  توضیحات: نظارت بر امور کارگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نظارت اجرای پیشرفته سقف شیبدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول غرفه های نمایشگاهی در نمایشگاه های صنعت و ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش CWI سطح 1و2 گواهینامه VT سطح 1و2 مورد تایید ASNT
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: اموزش Auto CAD از مجتمع فنی تهران
 • Archi CAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت اجرای پیشرفته سقف شیبدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسئول غرفه های نمایشگاهی در نمایشگاه های صنعت و ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش CWI سطح 1و2 گواهینامه VT سطح 1و2 مورد تایید ASNT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com