مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه آزاد مرودشت
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه آزاد گچساران / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • HSE
  20% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی پترو ارگ دانشگاه شیراز
 • Eclips
  40% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی پترو ارگ دانشگاه شیراز
 • pansystem
  40% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزسی پترو ارگ دانشگاه شیراز
 • pipesim
  40% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی پترو ارگ دانشگاه شیراز
 • اکسل مهندسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: گروه آموزشی پترو ارگ دانشگاه شیراز

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com