مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پیشرفنه /دانشگاه شیراز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه صنعتی نصام
  مهندسی شیمی/ مدیریت تولید
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت کلران
  مهندسی شیمی/ جانشین سوپروایزر
 • آذر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت نفت زاگرس جنوبی
  مهندسی شیمی/ مجری پروؤه

  توضیحات: پروژه مرتبط به چاه های تزریق گاز میادین نفتی اسماری اغاردالان
  قرداد با شرکت نفت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Renewable energy management and market in Iran: A holistic review on current state and future demands. journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews
 • 1393
  Experimental investigation of inhibitors injection to control salt precipitation using wetted wall column, Journal of Petroleum Science and Engineering
 • 1392
  بررسی آزمایشگاهی تاثیر ممانعت کننده ها جهت کنترل رسوب نمک در چاه های تزریقی ارائه شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
 • 1392
  Experimental investigation of supercritical methane injection in oil fields on salt deposit formation by gas anti- solvent process, Journal of Supercritical Fluids
 • 1391
  احیاء کاتالیست نیکل بر پایه آلومینا با استفاده از دی اکسیدکربن فوق بحرانی ارائه شده در اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی

پروژه ها

 • 1392
  بررسی عوامل تشکیل و رفع مانع در چاه‌های تزریقی گاز مخزن آسماری میادین نفتی مارون و کوپال و ارائه مناسبترین راههای کاهش و یا پیشگیری از آن
  مجری

افتخارات

 • 1393
  ثبت اختراع به شماره ثبت 84322
  در زمینه صنایع نفت و گاز

دانش تخصصی

 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
دانش تخصصی
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
https://.com