مختصری از من

پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب با عنوان ذیل، طی قرارداد مشترک با شرکت ملی نفت ایران انجام شد.

بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق ممانعت کننده ها جهت کنترل تشکیل رسوب نمک در چاههای تزریقی گاز مخزن آسماری، میادین نفتی مارون و کوپال با استفاده از برج دیواره مرطوب

اساتید راهنما
جناب دکتر داریوش مولا
جناب دکتر فریدون اسماعیل زاده

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پیشرفنه /دانشگاه شیراز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه صنعتی نصام
  مدیریت تولید
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت کلران
  جانشین سوپروایزر

  توضیحات: شرکت کلران تولید کننده کلر و مشتقات آن
  گاز کلر - هیپوکلریت سدیم - هیپوکلریت کلسیم - کاستیک سودا - اسید کلرئیدریک - کلسیم کلراید

 • آذر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت نفت زاگرس جنوبی
  همکار پروژه

  توضیحات: بررسی عوامل تشکیل و رفع مانع در چاه‌های تزریقی گاز مخزن آسماری میادین نفتی مارون و کوپال و ارائه مناسبترین راههای کاهش و یا پیشگیری از آن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Renewable energy management and market in Iran: A holistic review on current state and future demands Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews
 • 1393
  Experimental investigation of inhibitors injection to control salt precipitation using wetted wall column Journal of Petroleum Science and Engineering
 • 1392
  ارائه شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت، تهران : بررسی آزمایشگاهی تاثیر ممانعت کننده ها جهت کنترل رسوب نمک در چاه های تزریقی
 • 1392
  Experimental investigation of supercritical methane injection in oil fields on salt deposit formation by gas anti- solvent process Journal of Supercritical Fluids
 • 1391
  ارائه شده در اولین همایش ملی کاتالیست های صنعتی، شیراز : احیاء کاتالیست نیکل بر پایه آلومینا با استفاده از دی اکسیدکربن فوق بحرانی

پروژه ها

 • 1391
  بهینه سازی پایلوت آزمایشگاهی فوق بحرانی جهت بررسی مکانیزم ضد حلال در تشکیل رسوب
  مجری
 • 1390
  طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی جهت تزریق ممانعت کننده به جریان گاز تزریقی به چاه های نفت
  مجری

افتخارات

 • 1393
  ثبت اختراع به شماره ثبت 84322 با عنوان ذیل :
  کاهش میزان تشکیل رسوب نمک در چاه های تزریقی گاز با استفاده از ماده تجاری Sur-100

  در تعدادی از چاه های تزریقی گاز در جنوب ایران (میادین مارون و آسماری) بواسطه تزریق گاز برای تثبیت فشار مخازن، رسوب تشکیل شده اس

دانش تخصصی

 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
دانش تخصصی
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی جنوب
https://.com