مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  /دانشگاه سمنان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شغل آزاد
  بازاریابی و فروش/ خدمات شبکه های اجتماعی

  توضیحات: طراحی سایت های ورد پرس,تبلیغات در شبکه های اجتماعی و بازاریابی برای افزایش تبلیغات

https://.com