مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت پایش نمایش پرهام
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر اداری
 • دی ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت شیمبار
  مسئول دفتر/ اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزشی فرساران
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزشی فرساران
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فنی حرفه ایی
https://.com