مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فومن شیمی
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

  توضیحات: - هلدینگ فومن شیمی شرکتی پیشرو در زمینه محصولات شیمیایی از جمله روانکارهای صنعتی و خودرویی، آرایشی بهداشتی، صنایع غذایی و ... می باشد.

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  فومن شیمی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  فومن شیمی
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Sales (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدوین طرح فروش
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای بازاریابی و فروش مدرن در دوره رکود اقتصادی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Sales (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدوین طرح فروش
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیکهای بازاریابی و فروش مدرن در دوره رکود اقتصادی
https://.com