مختصری از من

مظفر علی معراج، دانش آموز دبیرستان بین الملل، اتباع خارجی پاکستان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  صدا و سیمای برون مرزی، شبکه جهانی سحر اردو
  هنر/طراحی/ گرافیست (برون سپاری)
 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اعتماد گستر هستی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح سایت
 • آبان ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  مانا چاپ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر آی تی، ایده پرداز..
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت تجارت گستر معراج
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح سایت، فنی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  گروه کشتی نجات
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ ایده پرداز، طراح سایت، مترجم انگلیسی

پروژه ها

 • 1395
  بقالینا
  ایده پرداز، گرافیست، ایجاد کننده 2

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آی تی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • افتر افکت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ادوبی پریمایر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دبیرستان بین المللی تهران
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دبیرستان بین المللی تهران
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دبیرستان بین المللی تهران
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آی تی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com