مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی شمال / معدل 13

پروژه ها

 • 1395
  نرم افز مدیریت دانشگاهی jse با استفاده از javafx
  مسوئل و طراح و برنامه نویس
 • 1395
  نرم افز مدیریت دانشگاهی( jee)
  مسوئل و طراح و برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک: j2se, j2ee
 • Oracle
  100% Complete
  عنوان مدرک: oracle workshop 1,2 --- plsql

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java
  100% Complete
  عنوان مدرک: j2se, j2ee
 • Oracle
  100% Complete
  عنوان مدرک: oracle workshop 1,2 --- plsql
https://.com