مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی عران
    گرایش عمران /دانشگاه ازاد خلخال / معدل 14
https://.com