مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  حوزه 2 مقاومت شهید مزدستان_ناحیه بسج شهرستان قائم شهر
  شورای حوزه (عقیدتی سیاسی)
 • مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  دانشگاه علمی کاربردی نیرو انتظامی استان مازندران
  مشاور فرهنگی دانشجویی ریاست دانشگاه
 • خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  وزارت کشور
  به عنوان ناظر در شعب اخذ رای در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر روستا
 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  پیام نور مرکز قائم شهر
  مسئول دفتر (به صورت پاره وقت)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  عنوان مقاله پژوهشی:موضوع روشهای سازندگی از نظر اسلام و نقش آن در تعلیم و تربیت اسلامی عنوان مقاله پژوهشی:تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان

افتخارات

 • 1394
  نخبه برتر در شهرستان قائم شهر
 • 1392
  دانشجو برتر در دانشگاه پیام نور قائم شهر
 • 1391
  حضور در آموزش مبانی اندیشه اسلامی(طرح ولایت )

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در آموزش مبانی اندیشه اسلامی
 • ((طرح ولایت ))
https://.com