مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 16.5
https://.com