مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی نقشه برداری
    گرایش نقشه برداری /دانشگاه نجف آباد / معدل 15.66
https://.com