مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1396
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد واحد پرند / معدل 15
 • 1377 تا 1388
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت سفرهای علی بابا
  Advanced help desk
 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت سفرهای علی بابا
  کارشناس مرکز تماس
 • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  آژانس هواپیمایی پردیس گشت پرواز
  کارشناس فروش
 • آذر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  آژانس هواپیمایی لاوین سیر
  کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی فروش بلیت سیستمی
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته فروش بلیت سیستمی
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیستم رزرویشن گابریل
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرخ گیری از سیستم (Airfare)
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: صدور بلیت الکترونیک داخلی
 • مهارت های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: Word,Excel,..

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی فروش بلیت سیستمی
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته فروش بلیت سیستمی
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیستم رزرویشن گابریل
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرخ گیری از سیستم (Airfare)
 • فروش بلیت و سیستم رزرویشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: صدور بلیت الکترونیک داخلی
 • مهارت های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: Word,Excel,..
https://.com