مختصری از من

اینجانب بسیار پر انگیزه و سخت کوش می باشم و همچنین مشتاق شرکت در فعالیت های گروهی و کارهای تیمی.برای رسیدن به هدف خود از هیچ کاری دریغ نمی کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی زبان /دانشگاه ازاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت فشن اریا
  بازاریابی و فروش/ دستیار مدیر

  توضیحات: به دلایل تحصیلی استعفا داده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان و ادبیات انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مترجمی زبان

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس زبان
دانش تخصصی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مترجمی زبان
https://.com