مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1382
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه پیام نور - شاهین شهر / معدل 14.49
  • 1376 تا 1378
    فوق دیپلم شهر سازی
    /دانشگاه علمی کاربردی- یزد / معدل 15.59
https://.com