مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازگانی /دانشگاه ازاد / معدل 14.53

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com