مختصری از من

یکسال است که درسم به اتمام رسیده و ابتدا در کارخانه روغن نباتی قو مشغول به کار شدم و سپس در روزنامه صنعت ومعدن وتجارت

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه ورامین

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  کارخانه روغن نباتی قو
  صنایع غذایی/ کنترول کیفیت و آزمایشگاه

  توضیحات: تسلط کامل به آزمایشهای مربوط به روغن غذایی از جمله اسیدیته . رطوبت .رنگ.ضریب شکست .تصفیه روغن .(صمغ زدایی.خنسی سازی .رنگ بری.و بی بو کردن وخط تولید روغن)تسلط کامل به آزمایشهای کنترل کیفیت (آزمونهای حسی .مقیاسها )همچنین آزمایشهای مربوط به صنایع کنسروسازی .روغن .غلات .لبنیات. و همچنین خط تولید مواد غذایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آزمایشگاه مواد غذایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمایشگاه مواد غذایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com