مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی کاربردی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي دكتري
دانش تخصصی
 • شیمی کاربردی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي دكتري
https://.com