مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه سراسری زنجان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نان آوران سبوس
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس اداری و منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com