مختصری از من

چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد عبارتند از:روحیه بالای کار تیمی و علاقه مند به یادگیری بیشتر و مسولیت پذیری بالا است

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد زنجان / معدل 15.34

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت مهندسی مشاور طرح و منظر
  مالی و حسابداری/ نماینده شرکت در امور اداری و مالی در مسکن شهرسازی استان زنجان

پروژه ها

 • 1391
  مسئول مالی و اداری طرح تفصیلی و جامع 6 شهر در استان زنجان
  نماینده شرکت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com