مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد.
این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود .
از پیاده سازی ایده هایم حیلی لذت میبرم سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه و حالم رو ناخوش مشتاق همکاری با آدمای باهوشتر از خودم هستم و علاقه زیادی به کارهای تیمی دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com