مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد رودهن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت پارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش/ مسول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com