مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد / معدل 15.14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی و تدریس خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
https://.com