مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت دولتی؛
  /دانشگاه پیام نور
 • 1387 تا 1388
  کارشناسی ICDL
  گرایش word,excell,access,powerpoint,internet,it /دانشگاه مؤسسه دانش پارسیان

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  بیمارستان قائم
  خدمات؛انبارداری؛منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربری کامپیوتر icdl ؛رانندگی پایه ۲
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربری کامپیوتر icdl ؛رانندگی پایه ۲
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com