مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1363 تا 1367
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۹۴
  وزارت راه و شهرسازی
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس گروه تشکیلات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی نسبی با نرم افزارهای office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com