مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب / معدل 15.2

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک: java j2se
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • C Programming
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Word Press
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک: java j2se
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • C Programming
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Word Press
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com