مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین / معدل 17.29
 • 1390 تا 1391
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 19.16
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشکده اموزش عالی کار قزوین / معدل 17.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد
 • مرداد ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت صنایع هفت الماس
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک سازمان
 • 1393
  An investigation on sticky behavior of general administration cost: Evidence from Tehran Stock Exchange
 • 1393
  بررسی دوپونت تعدیل شده و اجزای آن بر رفتار توده وار سرمایه گذاران
 • 1393
  An investigation on sticky behavior of general administration cost: Evidence from Tehran Stock Exchange

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو انجمن حسابداری مدیریت
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • علاقمند به کوهنوردی، شنا، بسکتبال و حضور در انجمن های اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • سیستم حسابداری رایورز – همکارن سیستم – برهان سیستم – آرین – فن آوران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ( Sage ERP (Financia
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (...,MS office (word, excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com