مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم ریاضی فیزیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ادبیات
 • موسیقی کلاسیک
 • سفر و طبیعت گردی
 • شنا و آمادگی جسمانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Blogging
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com