مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد واحد تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۸۹
  شرکت پیشرو بهبود کاسپین
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو _ Office_ MS Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com