مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه منتظری مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت معماری آرکو
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • طراحی معماری - نرم افزار های تخصصی معماری از جمله اتوکد- 3دی مکس- فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های تخصصی معماری از جمله اتوکد - 3دی مکس - فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری - نرم افزار های تخصصی معماری از جمله اتوکد- 3دی مکس- فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com