مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گسترش راه و معدن شهسوار ماشین
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس کارگزینی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  آریا جنوب ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس کارگزینی
 • تیر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰
  معدنکاری اولنگ
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول کارگزینی و آموزش
 • خرداد ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸
  همکاران سیستم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری
 • دی ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
  اداره کل تعاون استان کرمان
  کارشناس تعاون

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001 و 14001 ISO و OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 10015
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جبران خدمات راهکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی راهکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001 و 14001 ISO و OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 10015
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com