مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه علووم تحقیقات واحد دماوند / معدل 17.3
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد آمل / معدل 17.99

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بیمه ایران خودرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس مسئول نرم افزار

  توضیحات: مسئول پایگاه داده
  پشتیبان سیستم نرم افزاری بیمه

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  ستاک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

  توضیحات: مسئول اتوماسیون نرم افزار
  راهبر سیستم
  مسئول پایگاه داده
  پشتیبانی همکاران سیستم و چارگون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • PLSQL
  60% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • چارگون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI
  100% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLSQL
  60% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com