مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 13
 • 1370 تا 1374
  دیپلم علوم تجری
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت انرژی تجارت سام
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت سازگار ارقام
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد مالی
 • تیر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۱
  شرکت نفت پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ کارشناس ارشد مالی
 • فروردین ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵
  شرکت نساجی بافته های کرمان
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com