مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت مالی
  گرایش مدیریت مالی /دانشگاه ورامین پیشوا / معدل 17.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش مدیریت مالی /دانشگاه دانشگاه رجا / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله در خصوص: چگونگی حضور بیمه در بورس اوراق بهادار مقاله در خصوص:تاثیر هوش هیجانی در کارایی مدیران بانک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی.ورزشی.اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه زبان
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر
https://.com