مختصری از من

علاقه به کار وخانواده چراکه محل کار خانواده دوم من می باشد.
پشتکار قوی وهدفمند در محیط کار می باشم .
مشتری مداری رادر محل کار بسیار قبول دارم چراکه مشتری بعد از خدا روزی رسان است .
کارگروهی رابسیار دوست دارم چراکه خستگی ناپذیر است .
توجه به اهداف سازمانی برای رسیدن به اهداف متعالی بسیار بااهمیتند .
حفظ نیروهای قدیمی به منظور جلوگیری از هدر رفتن نیروی منابع انسانی سازمانی .
ایجاد انگیزه خلاق وحسن سلوک همکاری بین پرسنل
توجه به یاددان ویاد گرفتن رادر هرسطوحی از سازمان دوست دارم .

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت تولیدی فالیزان تضفیه
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  فرش ستاره طلایی دلیجان (_پاتریس )
  مالی و حسابداری/ رییس حسابداری دفتر تهران
 • تیر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  گروه صنعتی تولیدی مکرر
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالی
 • آبان ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵
  تولیدی تیزرو
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نماد ایران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com