مختصری از من

سخت کوشی و نظم و احترام به قوانین و اخلاق مداری از اولویت هایم می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  فوق دیپلم آمار
  گرایش آمار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 13.58

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com