مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • هنر-ورزش
https://.com