مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهدسی صنایع
  /دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدت 1 سال فعالیت در شرکت صنعت اروند مدار: مدیریت خط اس ام دی , برنامه ریزی دستگاه مونتاژ برد , تهیه برنامه کاری نیروهای انسانی , مونتاژ برد های نظامی و حساس. مدت 1 سال فعالیت در شرکت صنعت گستران نواور اسیا: تنها تولید کننده برد های ریموت و ریسیور خودرو
  مهندسی برق/ سرپرست و تکنیسین اس ام دی
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی, برنتمه ریزی دستگاه های اس ام دی, تعمیرات دستگاه های اس ام دی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اس ا م دی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی, برنتمه ریزی دستگاه های اس ام دی, تعمیرات دستگاه های اس ام دی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اس ا م دی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com