مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  استاد کار- متخصص نرم افزار

افتخارات

 • 1395
  طراح حرفه ای انواع پرتال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • وبلاگ نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com