مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع شیمیایی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت بیمه معلم
  کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com