مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  گرایش ارزیابی و امایش سرزمین /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.84
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش محیط زیست /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.42

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه آموزش آزاد چلیپا
  مالی و حسابداری/ کارمند پاره وقت
 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت اسپادان بوم گشت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ برنامه ریز
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمه پاسارگاد - نمایندگی 1503
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بیمه و نماینده فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله: مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش بولین
 • 1396
  مقاله: استفاده از روش فازی در مکانیابی نیروگاه خورشیدی
 • 1395
  مقاله: ارزیابی فنی و اقتصادی احداص نیروگاه خورشیدی در دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از نرم افزار RetScreen
 • 1395
  مقاله: مکانیابی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک در شهرستان نایین
 • 1395
  مقاله: مکانیابی شهرک های صنعتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم تکاملی

پروژه ها

 • 1396
  نخستین کنفرانس بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
  مشاور مالی، طراح, شورای مرکزی و مسئول کمیته پشتیبانی
 • 1395
  دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
  مشاور مالی ، طراح و کمیته اجرایی
 • 1394
  نمایشگاه محیط زیست
  مدیر مالی
 • 1393
  نمایشگاه محیط زیست
  تامین منابع و مدیر مالی
 • 1392
  نمایشگاه محیط زیست
  مدیر روابط عمومی
 • 1392
  نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
  مدیر روابط عمومی
 • 1391
  نمایشگاه محیط زیست
  مدیر مالی و مدیر روابط عمومی
 • 1390
  نمایشگاه محیط زیست
  مدیر روابط عمومی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های زیست محیطی، فوتسال، اهدا خون و ....

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Erdas
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com