مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 15.85

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
  طراحی و تهیه نقشه ها

ابزار و نرم افزار

 • 3D max
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com