مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش علوم بانکی /دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی / معدل 17.07

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت خدمات ارتباطی رایتل
  مالی و حسابداری/ کارشناس قراردادها
 • مرداد ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  بانک رفاه کارگران
  مالی و حسابداری/ کارمند دایره ارزی و تصدی گری

  توضیحات: به صورت کاراموزی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL1.2از دانشگاه آزاد اسلامی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
https://.com