مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی / معدل 17.86
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی میرزا کوچک خان صومعه سرا / معدل 17.85

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  آموزش و پرورش فومن و شهرداری فومن
  مالی و حسابداری/ حسابداری

  توضیحات: دوران کاردانی کارآموزی در آموزش و پرورش فومن و دوران کارشناسی در شهرداری فومن

پروژه ها

 • 1393
  سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
  تهیه کننده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • امور مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری کلیه گرایش ها

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک: در دوران کارآموزی هنرستان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوران تحصیلی هنرستان و دانشگاه
دانش تخصصی
 • امور مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری کلیه گرایش ها
https://.com