مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه اصفهان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت خدمات حسابداری یاران
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: شرکت دقیق تراز اصفهان:کاراموزی
  شرکت حسابداری تهران تک:کمک حسابدار
  شرکت یاران محاسب:حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دروس حسابداری بمدت 2 سال
 • 1394
  سابقه 2 سال تدریس دروس حسابداری
 • 1394
  2 سال تدریس دورس حسابداری و آموزش نرم افزارهای حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو.سپیداروپاتریس.محک.شایگان.سایبر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاراموزی.سابقه 2 سال تدریس دروس حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس.وورد.اکسل.نرم افزارهی حسابداری.کار با رایانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو.سپیداروپاتریس.محک.شایگان.سایبر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاراموزی.سابقه 2 سال تدریس دروس حسابداری
https://.com