مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه خوارزمی تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  کمک تدریس (TA) درس برنامه سازی پیشرفته - 1393
 • 1392
  کمک تدریس (TA) درس برنامه سازی پیشرفته - 1392
 • 1392
  کمک تدریس (TA) درس زبان ماشین و اسمبلی - 1392
 • 1392
  کمک تدریس (TA) درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر - 1392
 • 1391
  کمک تدریس (TA) درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر - 1391

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه ۸۴ کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • 1395
  رتبه پنجم در میان ۳۸ دانشجوی ورودی در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Qt Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IntelliJ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NetBeans
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com