مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مکانیک
    گرایش مکانیک /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16.13

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲
    کارخانه سیمان جوین
    مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارآموز
https://.com