مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم حسابداري
    گرایش فني و حرفه اي /دانشگاه يادگار امام
https://.com