مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی ادیب مازندران / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ایوان آبی شهر
  بازاریابی و فروش/ مسئول بخش بازاریابی

  توضیحات: بهبود فروش

 • مرداد ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت سینمایی بامداد فیلم
  بازاریابی و فروش/ نماینده تهیه کننده

  توضیحات: اکران فیلم های شهرموش های 2 و شیار 143 در استان مازندران

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کانون آگهی و تبلیغات صفحه ی آبی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: کسب تجربه و آموزش مذاکره

دانش تخصصی

 • طراحی طرح بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ساکرامنتو
 • بازاریابی و مذاکره ی تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ساکرامنتو
دانش تخصصی
 • طراحی طرح بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ساکرامنتو
 • بازاریابی و مذاکره ی تلفنی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ساکرامنتو
https://.com